Behovet att renovera era fönster i bostadsrättsföreningen

Har din fastighet ett stort renoveringsbehov? Kanske planerar din bostadsrättsförening att renovera alla fönster? Visst är det härligt att som boende i en bostadsrättsförening kunna ta gemensamt ansvar för olika underhåll och förbättringar. Det kräver att arbetet inte blir eftersatt eller försenat. Därför är det viktigt att anlita en fackman som vet vad arbetet innebär. En fackman arbetar också för att kunna göra renoveringen i rätt tid.

Fördelar med renovering

En fönsterrenovering är en stor utgift för en förening och därför är det alltid en fördel att fördela kostnaden och kunskaperna på flera boende. Fönstren är en så pass viktig del av en bostadsrätt att de kräver regelbundet underhåll. Om fönstrens underhåll är eftersatt i din fastighet kan det få stora konsekvenser som påverkar både bostadsrättsföreningens ekonomi och de boendes hälsa negativt. Dåligt isolerade fönster kan till exempel orsaka problem i form av försämrad luftkvalitet, fukt eller kyla. En energideklaration visar hur mycket energi byggnaden förbrukar.

Kontrollerade och renoverade fönster höjer en fastighets värde och skapar en positiv boendemiljö och nyrenoverade fönster förbättrar också fastighetens estetiska intryck. På bostadsmarknaden föredrar eventuella köpare en nyrenoverad fastighet framför en fastighet med högre renoveringsbehov eftersom bostadsrätter med nyrenoverade fönster genererar ett större intresse, säljer snabbare och till ett högre försäljningspris.

Boka en fönsterrenovering här.

Kommentarer är stängda.